/ Antologi

Cakra Manggilingan, Aming Aminoedhin

Cakra Manggilingan
Kumpulan Guritan Gragag Anyar
Karya : Aming Aminoedhin
Jenis : Fuksi
sastra : Kumpulan puisi guritan
Penerbita : Pustaka Ilalang
Kota Terbit : Lamongan
Tahun Terbit : 2021
ISBN : 978=623-6253-78-6