/ puisi

Ketiban Banyu Langit Rg Bagus Warsono

Ketiban Banyu Langit
Rg Bagus Warsono

Jakarta ketiban banyu langit
Ati rasa bungah campur kwatir
Banyu akeh tanduran seger
Banyu kebak satho kewan bludhak
Banyu bening rausah tumbas
Banyu buthek gawe pikiran puthek
Jakarta ngecembeng
Dudu telaga ing taman
luber dudu dinein pangan
lubering tangan rebutan pangan
Nyiprat rasukan
mbanjur rai
ketiban banyu langit.

Indramayu, 3 Januari 2019
s200-agus-warsono-59655df43f8bf403e113d062