/ Antologi

Lelaki Menjemput Secercah Cahaya

Lelaki Menjemput Secercah Cahaya
Karya : Sugeng Joko Utomo
Penebit : ............
Tahu 2019
Kota terbit : Tasikmalaya