/ Antologi

Boekan Novel Dunia dalam Dadget Elegi dari Rahim Teknologi

Boekan Novel Dunia dalam Gadget Elegi dari Rahim Teknologi
Antologi Karya : Pensil Kajoe
Penerbit : Goresan Pena
Kota Terbit : Kuningan
Tahun Terbit : 2016
ISBN : 978-602-364-196-3