/ Antologi Bersama

Puisi-puisi Munsi

Karya : Penyair Munsi I 2016
Penerbit : Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Editor : Nia Samsihono
Tahun terbit : 2017
Jenis : Fiksi/Sastra/Puisi
ISBN : 978-602-6447-31-9