/ Antologi

Di Rumah Dedari

Karya Dewa Putu Sahadewa
Penerbit : Framepublishing, Bantul DIY
Tahun Terbit : 2015
Jenis : Fiksi/Sastra/Puisi
ISBN 978-602-71443-3-0